2021

CAREER BRIDGES GRANT WINNERS

17th

ANNUAL GALA WINNERS

________________________________________________________________________________________________________

Meghan Picerno

________________________________________________________________________________________________________

Joshua Blue

________________________________________________________________________________________________________

Xiaomeng Zhang

________________________________________________________________________________________________________

Jessica Faselt

________________________________________________________________________________________________________

William Guanbo Su

________________________________________________________________________________________________________

Emily Misch

________________________________________________________________________________________________________

Miles Mykkanen

________________________________________________________________________________________________________

Gabriella Reyes de Ramirez

________________________________________________________________________________________________________

Joshua Conyers

________________________________________________________________________________________________________

 Xiaoyang Zhang²

________________________________________________________________________________________________________